ข่าวประกวดราคา
โพสต์เมื่อ 26 สิงหาคม 2558
...
โพสต์เมื่อ 28 กรกฎาคม 2558
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โพสต์เมื่อ 27 กรกฎาคม 2558
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ
โพสต์เมื่อ 27 กรกฎาคม 2558
รถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 4)
โพสต์เมื่อ 16 กรกฎาคม 2558
ปรับปรุงอาคารเรียน
โพสต์เมื่อ 13 กรกฎาคม 2558
จำนวน 3 โครงการ
โพสต์เมื่อ 13 กรกฎาคม 2558
จำนวน 1 คัน
โพสต์เมื่อ 13 กรกฎาคม 2558
และทาสีรั้ว
โพสต์เมื่อ 8 กรกฎาคม 2558
จำนวน 82 รายการ
โพสต์เมื่อ 8 กรกฎาคม 2558
งานติดตั้งระบบอัตโนมัติ PLC
โพสต์เมื่อ 7 กรกฎาคม 2558
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2558
โพสต์เมื่อ 6 กรกฎาคม 2558
โทร. 054-614129
โพสต์เมื่อ 6 กรกฎาคม 2558
ดูเพิ่มเติมได้ที่ www.oncb.go.th
โพสต์เมื่อ 2 กรกฎาคม 2558
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
โพสต์เมื่อ 2 กรกฎาคม 2558
อาคารเอนกประสงค์ที่ชำรุด
โพสต์เมื่อ 26 มิถุนายน 2558
กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558
โพสต์เมื่อ 23 มิถุนายน 2558
กำหนดยื่นซองเอกสารสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2558
โพสต์เมื่อ 21 มิถุนายน 2558
ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558
โพสต์เมื่อ 18 มิถุนายน 2558
ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น.
โพสต์เมื่อ 18 มิถุนายน 2558
โดยการประมูลราคาด้วยวิธียื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 22 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 - 10.00 น.
1 2 3 4