ข่าวประกวดราคา
โพสต์เมื่อ 18 มิถุนายน 2558
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2558 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-5471-0246
โพสต์เมื่อ 15 มิถุนายน 2558
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมที่ทำการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน
โพสต์เมื่อ 15 มิถุนายน 2558
สอบราคาจ้างปรัปบรุงบ้านพัก จำนวน 2 โครงการ
โพสต์เมื่อ 12 มิถุนายน 2558
ตามโครงการสร้างป่าสร้างรายได้อำเภอบ่อเกลือ
โพสต์เมื่อ 12 มิถุนายน 2558
กำหนดลงทะเบียนและดูรถยนต์ขายทอดตลาดในวันที่ 23 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 – 10.00 น.
โพสต์เมื่อ 12 มิถุนายน 2558
สนง.ขนส่งจังหวัดน่านว่า มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาผลิตเสื้อยืดและหมวกแก๊ปโครงการสนามจราจรเยาวชนฯ ประจำปีงบประมาณ 2558
โพสต์เมื่อ 10 มิถุนายน 2558
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์
โพสต์เมื่อ 14 มกราคม 2558
สนง.ที่ดินจังหวัดน่าน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ
โพสต์เมื่อ 13 มกราคม 2558
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอภุเพียง ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาในวันที่ 20 มกราคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. และกำหนดเสนอราคา ในวันที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 11.00 น.
1 2 3 4