โครงการรณรงค์ปลูกแฝกเฉลิมพระเกียรติ
เมื่อ 4 สิงหาคม 2558 09:37:37 น. โดย ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม (เวียงสา) อ่าน 228 ตอบ 0 xxx.xxx.xxx.xxx ตั้งคำถามใหม่
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
จะดำเนินโครงการรณรงค์ปลูกแฝกเฉลิมพระเกียรติ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวพระราชดำริ
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา มหาราชินี
โดยจัดขึ้นในวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ณ หนองน้ำครก บ้านป่าสัก ตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน