ประวัติ
ประวัติ


      สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งราชการกรมประชาสัมพันธ์ (ฉบับที่ 2) .. 2518  ลงวันที่  11  สิงหาคม  2518  กำหนดให้กรมประชาสัมพันธ์มีส่วนราชการส่วนภูมิภาค โดยเริ่มเปิดสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดครั้งแรก 5 จังหวัด เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2523  ปัจจุบันกรมประชาสัมพันธ์ได้เปิดสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทั่วประเทศไทย จำนวน 75 แห่ง

              สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน ได้รับงบประมาณเปิดทำการเมื่อวันที่  1  มีนาคม  2537  มีที่ทำการสำนักงานตั้งอยู่ชั้นล่างของอาคารศาลากลางจังหวัดน่าน  มีบุคลากรผู้รับผิดชอบบริหารงานประชาสัมพันธ์ดังนี้

              1. นายดนัย               ชนกล้าหาญ       (1  มีนาคม  2537    - 2540)

              2. นายเสถียร            ปรีดาสา             (2  มิถุนายน  2540  - 2543)

              3. นายฉัตรเฉลิม       หัตถกรรม         (1 มีนาคม    2543   - 2544)

              4. นายสุชาติ              รวมไมตรี         (1 กุมภาพันธ์  2544    มีนาคม 2549)

              5. นายชเนรินทร์       สมินทรปัญญา   (20  มีนาคม  2549  -  ธันวาคม 2553

              6. น.ส.พิมพ์พิศา        พจนานุรัตน์       (1 ธันวาคม 2553 มกราคม 2555)

              7. นางสุดา                 มากทอง             (1 กุมภาพันธ์ 2555 กุมภาพันธ์ 2556)

              8. นายเกรียงศักดิ์       เจดีย์แปง            (2 มีนาคม 2556 ปัจจุบัน)

 
Ad
น่าน ผู้ค้า-ประชาชนสนใจลงทะเบียนโครงการตลาดประชารัฐวันแรกอย่างคึกคัก  
ประชาสัมพันธ์ปิดการจราจรในช่วงที่มีการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดสวนตาล อำเภอเมืองน่าน  
จังหวัดน่าน ร่วมร้องเพลงชาติไทยอย่างพร้อมเพรียงกัน เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี  
จังหวัดน่าน ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ในวันที่ 28 ก.ย.นี้  
น่านจัดพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์จากองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ  
จังหวัดน่าน จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์และประกอบอธิฐานจิต พร้อมอัญเชิญดอกไม้จันทน์ ตัวแทนจังหวัดและอำเภอ ส่งผ่านทางกระทรวงมหาดไทย  
น่านจัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560  
กฟผ. จังหวัดน่าน จับมือ สื่อมวลชนและกลุ่มประชารัฐน่าน สร้างเครือข่ายเยาวชน “กล้าดี” อนุรักษ์ป่าต้นน้ำน่าน  
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดน่าน  
น่าน จัดลงนามในบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่