หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

บรรณาธิการ

ที่อยู่

โทรศัพท์/โทรสาร

ก้องสยาม

 

ผู้สื่อข่าว

นายกิตติก้อง  ยอดหงส์

นายกฤษณะ  ยอดหงส์

ร.ต.อานุภาพ  โทนสูงเนิน

K_jerus@yahoo.com

73-75 ร้านก้องสยาม  ถนนอนัน-

ตวรฤทธิเดช อ.เมือง จ.น่าน 

 

0-5471-0134

08-6915-5455

08-9835-6111

เหนือน่าน

 

 

หัวหน้าฝ่ายข่าว

หัวหน้ากองบรรณาธิการ

นายสุภนันท์ภพ   อินทรพัฒน์

superbest8@hotmail.com

นายปฏิญญา  เรือนงาม

nanhotnews@gmail.com

249 หมู่ 4 .ไชยสถาน อ.เมือง

.น่าน  55000

 

105 หมู่ 9 ถ.น่าน-เวียงสา ต.กองควาย อ.เมือง จ.น่าน 55000

 

0-5474-1781

08-9641-5299

 

06-2314-6991

  ไอดีไลน์ Pr.trv

ข่าวเมืองน่าน

 

นายสิงหเดช   สุคนธวารินทร์

khowmuangnan@hotmail.com

532 .3 บ้านสวนหอม ต.ผาสิงห์

.เมือง จ.น่าน 55000

 

0-5477-4101

08-1882-7025

น่านนิวส์

นายปฏิญญา  เรือนงาม

nanhotnews@gmail.com

105 หมู่ 9 ถ.น่าน-เวียงสา ต.กองควาย อ.เมือง จ.น่าน 55000

 

06-2314-6991

  ไอดีไลน์ Pr.trv

นันทบุรีนิวส์

นางสาวณัฐชานันท์ 

สิริธัญโรจน์

671 หมู่ 3 บ้านปางค่า

.ไชยสถาน  อ.เมือง จ.น่าน 

094-4789961
061-5164456

 

F 0-5477-4865

นครน่าน

นายณรงค์     พุฒพวกดี

murong_rong@hotmail.

com

207 หมู่ 17  บ้านแสงดาวพัฒนา ต.ฝายแก้ว  อ.ภูเพียง

.น่าน 55000

08-4808-4666

08-9431-4855

0-5475-0650

ถิ่นน่าน

นายสมชาย  จินาเกตุ

jackshop_nan@hotmail.

com

22/4 ถนนราษฎร์อำนวย  อ.เมือง  จ.น่าน   55000

0-5475-1708

08-1884-6121

 

 
Ad
น่าน ผู้ค้า-ประชาชนสนใจลงทะเบียนโครงการตลาดประชารัฐวันแรกอย่างคึกคัก  
ประชาสัมพันธ์ปิดการจราจรในช่วงที่มีการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดสวนตาล อำเภอเมืองน่าน  
จังหวัดน่าน ร่วมร้องเพลงชาติไทยอย่างพร้อมเพรียงกัน เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี  
จังหวัดน่าน ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ในวันที่ 28 ก.ย.นี้  
น่านจัดพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์จากองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ  
จังหวัดน่าน จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์และประกอบอธิฐานจิต พร้อมอัญเชิญดอกไม้จันทน์ ตัวแทนจังหวัดและอำเภอ ส่งผ่านทางกระทรวงมหาดไทย  
น่านจัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560  
กฟผ. จังหวัดน่าน จับมือ สื่อมวลชนและกลุ่มประชารัฐน่าน สร้างเครือข่ายเยาวชน “กล้าดี” อนุรักษ์ป่าต้นน้ำน่าน  
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดน่าน  
น่าน จัดลงนามในบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่