ผลการค้นหา ข่าวเมืองน่าน
 
โพสต์เมื่อ 14 มกราคม 2558 เข้าชม 362 ครั้ง
นายกาจพล เอิบสุขสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการฟื้นฟูพื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจและไผ่ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จังหวัดน่าน ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน
 
โพสต์เมื่อ 14 มกราคม 2558 เข้าชม 229 ครั้ง
นายชัยรัตน์ ธาราสันติสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ เทศบาลเมืองน่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
 
โพสต์เมื่อ 14 มกราคม 2558 เข้าชม 478 ครั้ง
น่านเตรียมเปิดเส้นทางน่าน-แขวงไชยะบุลี-แขวงหลวงพระบาง เชื่อมความสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ
 
โพสต์เมื่อ 13 มกราคม 2558 เข้าชม 552 ครั้ง
จังหวัดทหารบกน่าน สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 3 ปตท.และหน่วยงานที่สนับสนุนหลายหน่วยงาน ได้จัดให้มีโครงการประกวดการร้องเพลงหมู่ในบทเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน และเพลงวันพรุ่งนี้ ซึ่งมีเนื้อหาที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแสดงอ
 
โพสต์เมื่อ 13 มกราคม 2558 เข้าชม 294 ครั้ง
จังหวัดน่าน เร่งสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน ด้านการน้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม ตามผลการดำเนินงานของรัฐบาลในรอบ 3 เดือน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้มีความมั่นคง ความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน
 
โพสต์เมื่อ 13 มกราคม 2558 เข้าชม 178 ครั้ง
จังหวัดน่าน เร่งแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ด้วยจิตอาสา 1 วัน 100 กิโลเมตร ถวายพ่อของแผ่นดิน ตามวาระจังหวัดน่าน 2013 – 2017 "สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ 87 พรรษา 5
 
โพสต์เมื่อ 13 มกราคม 2558 เข้าชม 423 ครั้ง
ผวจ.น่าน แจ้งเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบแนวทางการจัดการตลาดมันสำปะหลัง ปี 2557/58 ตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) ครั้งที่ 1/2557 วงเงิน 2,760 ล้านบาท เพื่อชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ 3 %และเพิ่มสภาพคล่องทางการค้าใ
 
โพสต์เมื่อ 13 มกราคม 2558 เข้าชม 168 ครั้ง
คณะนักศึกษา วิทยาลัยลาวนานาชาติ สาขาแขวงอุดมไชส.ปป.ลาว เดินทางมาศึกษาฝึกอบรมวิชาเฉพาะด้าน IT ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน ที่จังหวัดน่าน เพื่อก้าวเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 
Ad
น่าน ผู้ค้า-ประชาชนสนใจลงทะเบียนโครงการตลาดประชารัฐวันแรกอย่างคึกคัก  
ประชาสัมพันธ์ปิดการจราจรในช่วงที่มีการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดสวนตาล อำเภอเมืองน่าน  
จังหวัดน่าน ร่วมร้องเพลงชาติไทยอย่างพร้อมเพรียงกัน เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี  
จังหวัดน่าน ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ในวันที่ 28 ก.ย.นี้  
น่านจัดพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์จากองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ  
จังหวัดน่าน จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์และประกอบอธิฐานจิต พร้อมอัญเชิญดอกไม้จันทน์ ตัวแทนจังหวัดและอำเภอ ส่งผ่านทางกระทรวงมหาดไทย  
น่านจัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560  
กฟผ. จังหวัดน่าน จับมือ สื่อมวลชนและกลุ่มประชารัฐน่าน สร้างเครือข่ายเยาวชน “กล้าดี” อนุรักษ์ป่าต้นน้ำน่าน  
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดน่าน  
น่าน จัดลงนามในบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่