หน้าแรก » ข่าวสารท้องถิ่น » โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฎิบัติงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฎิบัติงาน
โพสต์เมื่อ 5 กันยายน 2558 เข้าชม 509 ครั้ง
example1 example1 example1           องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน   ได้ฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฎิบัติงาน   ในวันศุกร์   ที่   4  กันยายน  2558   เวลา  08.30  -  16.00  น.

ข่าวโดย องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน
TAG :
แจ้งลบ
 
Ad
อบรมการใช้อินเตอร์เนตเบื้องต้น  
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฎิบัติงาน  
ฝึกอบรมป้องกันเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้น  
ศึกษาดูงาน ที่หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย  
ประชุมปรึกษาหารือการขับเคลื่อน ICT สู่ชุมชน  
อบจ.น่านจัดอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีจังหวัดน่าน  
อบต.ไหล่น่านจัดอบรมประดิษฐ์พรมเช็ดเท้า  
โครงการธรรมะม่วนใจ๋  
ASEAN CAMP 2015  
โครงการอนุรักษ์มรดกไทยสืบสานภูมิปัญญา