หน้าแรก » ข่าวสารท้องถิ่น » อบรมการใช้อินเตอร์เนตเบื้องต้น
อบรมการใช้อินเตอร์เนตเบื้องต้น
โพสต์เมื่อ 7 กันยายน 2558 เข้าชม 653 ครั้ง
example1 example1 example1 example1 example1


         องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม อ.เวียงสา ศูนย์ICT ชุมชน ตำบลตาลชุม เปิดการฝึกอบรม ให้ความรู้ การใช้งานอินเตอร์เนตโดยใช้ชื่อโครงการ การใช้อินเตอร์เนตเบื้องต้น โดยมีกลุ่มพัฒนาสตรี ตำบลตาลชุม เป็นกลุ่มนำร่อง เพื่อให้สามารถรู้วิธีการใช้คอมพิวเตอร์ สืบค้น ค้นหาข้อมูล ได้ถูกต้อง โดยจัดการฝึกอบรมทุกวันอังคาร และศุกร์ มีคุณณัฐพงษ์ ทะนุกิจ ผู้ดูแลเว็ปเพจอบต.ตาลชุม เป็นวิทยากร


ข่าวจาก องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม
 
TAG :
แจ้งลบ
 
Ad
อบรมการใช้อินเตอร์เนตเบื้องต้น  
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฎิบัติงาน  
ฝึกอบรมป้องกันเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้น  
ศึกษาดูงาน ที่หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย  
ประชุมปรึกษาหารือการขับเคลื่อน ICT สู่ชุมชน  
อบจ.น่านจัดอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีจังหวัดน่าน  
อบต.ไหล่น่านจัดอบรมประดิษฐ์พรมเช็ดเท้า  
โครงการธรรมะม่วนใจ๋  
ASEAN CAMP 2015  
โครงการอนุรักษ์มรดกไทยสืบสานภูมิปัญญา