หน้าแรก » ข่าวประกวดราคา » อบต.ศรีภูมิ ประมูลจ้างปรับปรุงภนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต
อบต.ศรีภูมิ ประมูลจ้างปรับปรุงภนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต
โพสต์เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2558 เข้าชม 265 ครั้ง
example1
         องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรังปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวรนคร บ้านสบหนอง- บ้านหนองม่วง ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 - 1.30 น. และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ฯ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
                ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ องคืการบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ในระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2558 หรือ www.gprocurement.go.th โทร. 054 - 685611 ในวันและเวลาราชการ

***********
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
TAG :
แจ้งลบ
 
Ad
อบต.ผาสิงห์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปา  
วิทยาลัยชุมชนน่านสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ  
อบต.เมืองจัง มีความประสงค์ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
สนง.ที่ดินจังหวัดน่าน มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาที่พักประชาชน  
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่านประสงค์สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง  
อบต.ไหล่น่าน มีความประสงค์ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
อบต.นาไร่หลวง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ปภ.น่าน แจ้งผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์บัญชาการเหตุการณ์  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่านประสงค์สอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร  
อบต.ม่วงตึ๊ด มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก