หน้าแรก » ข่าวประกวดราคา » องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น
โพสต์เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2558 เข้าชม 342 ครั้ง
example1
 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน มีความประสงค์จะประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โดยก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบรายละเอียดที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านกำหนด ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้าง เป็นเงิน 10,393,718.30 บาท
  กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างโดยพร้อมกันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00 – 09.30 น. และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
  กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 09.30-10.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ชั้น 3 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. และกำหนดเสนอราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30-10.00 น.
  ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2558 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nanpao.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 054-710015 ต่อ 500-503 ในวันและเวลาราชการ
TAG :
แจ้งลบ
 
Ad
อบต.ผาสิงห์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปา  
วิทยาลัยชุมชนน่านสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ  
อบต.เมืองจัง มีความประสงค์ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
สนง.ที่ดินจังหวัดน่าน มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาที่พักประชาชน  
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่านประสงค์สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง  
อบต.ไหล่น่าน มีความประสงค์ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
อบต.นาไร่หลวง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ปภ.น่าน แจ้งผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์บัญชาการเหตุการณ์  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่านประสงค์สอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร  
อบต.ม่วงตึ๊ด มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก