หน้าแรก » ข่าวเด่นประจำวัน » น่าน จัดลงนามในบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่
น่าน จัดลงนามในบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่
โพสต์เมื่อ 16 สิงหาคม 2560 เข้าชม 151 ครั้ง
example1 example1 example1

              ที่ห้องประชุม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน นายไพศาล วิมลรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นางสาวอรุณี พูลแก้ว  ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ นายวิบูรณ์  แววบัญฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่  ผู้ประกอบการโรงสีข้าว และตัวแทนเกษตรกรนาข้าวแปลงใหญ่  ร่วมพิธีลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตข้าว

                        ตามที่ คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) มีมติเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เห็นชอบแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร โดยในช่วงการผลิตกำหนดกิจกรรมสำหรับโครงการนาแปลงใหญ่ให้มีการวางแผนรองรับด้านการตลาด เพื่อให้เกษตรกรปลูกข้าวได้ประโยชน์สูงสุด  โดยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตข้าวที่มีคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต และมีตลาดรองรับ ภายใต้โครงการนาแปลงใหญ่    โดยมีการเชื่อมโยงตลาดระหว่างประธานกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาแปลงใหญ่กับโรงสีในพื้นที่ เพื่อจูงใจให้เกษตรกรผลิตข้าวคุณภาพดีได้มาตรฐาน ตามที่กำหนด และให้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงการซื้อขายผลผลิตเพื่อความมั่นใจ ก่อนผลผลิตออกสู่ตลาด   โดยให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน ได้จัดหาผู้ประกอบการโรงสีข้าว   เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือการซื้อผลผลิตของเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่  

                          สำหรับจังหวัดน่าน มีกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ จำนวน 6 แปลง ประกอบด้วย กลุ่มผู้ผลิตข้าว ตำบลป่าคา ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา   กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านปัวชัย ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง     กลุ่มผู้ผลิตข้าวปลอดภัยจากสารพิษ ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน    ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านวัวแดง ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา    กลุ่มผู้ผลิตข้าวแปลงใหญ่ ตำบลไชยวัฒนา ตำบลสถาน ตำบลศิลาแลง  อำเภอปัว  และกลุ่มข้าวแปลงใหญ่ ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย      โดยมี บริษัท แพร่รุ่งเรืองอินเตอร์ไรซ์ 2007 จำกัด จังหวัดแพร่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ระหว่างกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่กับผู้ประกอบการโรงสีข้าว ร่วมขับเคลื่อนแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ของจังหวัดน่าน   เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดน่าน ได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

                           ด้าน  นางสาวอรุณี พูลแก้ว  ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์  ได้กล่าวว่า  ทั้งนี้  เพื่อให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่ม มีความเข้มแข็ง มีอำนาจต่อรอง และเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีการพัฒนาผลผลิตข้าวให้มีคุณภาพดีตรงตามความต้องการของตลาด สามารถขายข้าวได้ราคาดี ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในภาพรวมของจังหวัดน่าน  ในการขับเคลื่อนการผลิต และการตลาดข้าวครบวงจร  และเอื้อประโยชน์ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัด ได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต


สมาน  สุทำแปง  ข่าว
กัมปนาท  พอจิต  เรียบเรียง

TAG :
แจ้งลบ
 
Ad
น่าน ผู้ค้า-ประชาชนสนใจลงทะเบียนโครงการตลาดประชารัฐวันแรกอย่างคึกคัก  
ประชาสัมพันธ์ปิดการจราจรในช่วงที่มีการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดสวนตาล อำเภอเมืองน่าน  
จังหวัดน่าน ร่วมร้องเพลงชาติไทยอย่างพร้อมเพรียงกัน เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี  
จังหวัดน่าน ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ในวันที่ 28 ก.ย.นี้  
น่านจัดพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์จากองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ  
จังหวัดน่าน จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์และประกอบอธิฐานจิต พร้อมอัญเชิญดอกไม้จันทน์ ตัวแทนจังหวัดและอำเภอ ส่งผ่านทางกระทรวงมหาดไทย  
น่านจัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560  
กฟผ. จังหวัดน่าน จับมือ สื่อมวลชนและกลุ่มประชารัฐน่าน สร้างเครือข่ายเยาวชน “กล้าดี” อนุรักษ์ป่าต้นน้ำน่าน  
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดน่าน  
น่าน จัดลงนามในบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่