หน้าแรก » ข่าวเด่นประจำวัน » สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดน่าน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดน่าน
โพสต์เมื่อ 19 สิงหาคม 2560 เข้าชม 95 ครั้ง
example1

          ที่วิสาหกิจชุมชนบ้านน้ำเกี๋ยน ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO  จัดกิจกรรม ทดสอบเส้นทางการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  ภายใต้ โครงการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเศรษฐกิจชีวภาพ ในการเชื่อมโยงศูนย์เรียนรู้ฯ เข้ากับเส้นทางท่องเที่ยวที่สำคัญที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจชีวภาพได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ รวมถึงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนได้รู้จัก และเห็นคุณค่าของทรัพยากรชีวภาพที่มีอยู่ในชุมชน สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน ที่มีอัตลักษณ์ มีความโดดเด่น   เพื่อยกระดับคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ของชุมชน ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ  ควบคู่กับการพัฒนาแหล่งวัตถุดิบ ดูแลรักษาฟื้นฟูทรัพยากรชีวภาพและระบบนิเวศไปในคราวเดียวกัน ตลอดจนการยกระดับวิสาหกิจชุมชนเป็นศูนย์เรียนรู้การใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

     ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพอย่างต่อเนื่อง โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งในด้านสินค้าและบริการ การสร้างรายได้ควบคู่การอนุรักษ์ได้อย่างยั่งยืน จูงใจให้ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องบูรณาการการสร้างแรงจูงใจทางการตลาดร่วมกับการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน   การจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเศรษฐกิจชีวภาพ ในการเชื่อมโยงศูนย์เรียนรู้ฯ เข้ากับเส้นทางท่องเที่ยวที่สำคัญที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจชีวภาพ BioTourism ในพื้นที่ใกล้เคียง อาทิ เชื่อมกับจุดท่องเที่ยวเชิงเกษตร Agrotourism / ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม / ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ / ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในพื้นที่ชุมชนตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นชุมชนที่ขึ้นชื่อในเรื่องการนำเอาสมุนไพรในท้องถิ่นมาแปรรูปด้วยภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ถ่ายทอดกันรุ่นสู่รุ่น อาทิ ใบหมี่ มะเฟือง อัญชัน มะกรูด มะขาม ขมิ้นชัน จนได้เป็นเครื่องสำอางสมุนไพรคุณภาพนานาชนิด ภายใต้แบรนด์ ชีวาร์และ ชีวาน่าเป็นผลิตภัณฑ์โอทอป (OTOP) ระดับห้าดาว ที่สามารถผลิต และส่งสินค้าออกสู่ตลาด  ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการส่งเสริมสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน


สมาน  สุทำแปง  ข่าว
กัมปนาท  พอจิต  เรียบเรียง 

TAG :
แจ้งลบ
 
Ad
น่าน ผู้ค้า-ประชาชนสนใจลงทะเบียนโครงการตลาดประชารัฐวันแรกอย่างคึกคัก  
ประชาสัมพันธ์ปิดการจราจรในช่วงที่มีการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดสวนตาล อำเภอเมืองน่าน  
จังหวัดน่าน ร่วมร้องเพลงชาติไทยอย่างพร้อมเพรียงกัน เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี  
จังหวัดน่าน ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ในวันที่ 28 ก.ย.นี้  
น่านจัดพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์จากองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ  
จังหวัดน่าน จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์และประกอบอธิฐานจิต พร้อมอัญเชิญดอกไม้จันทน์ ตัวแทนจังหวัดและอำเภอ ส่งผ่านทางกระทรวงมหาดไทย  
น่านจัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560  
กฟผ. จังหวัดน่าน จับมือ สื่อมวลชนและกลุ่มประชารัฐน่าน สร้างเครือข่ายเยาวชน “กล้าดี” อนุรักษ์ป่าต้นน้ำน่าน  
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดน่าน  
น่าน จัดลงนามในบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่