หน้าแรก » ข่าวเด่นประจำวัน » กฟผ. จังหวัดน่าน จับมือ สื่อมวลชนและกลุ่มประชารัฐน่าน สร้างเครือข่ายเยาวชน “กล้าดี” อนุรักษ์ป่าต้นน้ำน่าน
กฟผ. จังหวัดน่าน จับมือ สื่อมวลชนและกลุ่มประชารัฐน่าน สร้างเครือข่ายเยาวชน “กล้าดี” อนุรักษ์ป่าต้นน้ำน่าน
โพสต์เมื่อ 18 กันยายน 2560 เข้าชม 73 ครั้ง
example1 example1 example1 example1 example1
           กฟผ. จังหวัดน่าน จับมือ สมาพันธ์สื่อสารมวลชน จ.น่าน และกลุ่มประชารัฐน่าน ร่วมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดโครงการ "กล้าดี” สร้างเครือข่ายเยาวชนอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ จังหวัดน่าน
            ที่โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน นายสุเมษ สายสูง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการ "กล้าดี” ปีที่ 2 เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในหลวง รัชกาลที่ 9 เพื่อปลูกจิตสำนึกเยาวชน ในการร่วมกันดูแลรักษาป่าในพื้นที่ของตนอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการคิดและนำเสนอโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กฟผ. และหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมงานกว่า 500 คน
             โครงการ "กล้าดี” เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยมีสื่อในพื้นที่ช่วยกันรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน ช่วยกันดูแลฟื้นฟูทรัพยากรป่าต้นน้ำของจังหวัดน่าน ทำหน้าที่บูรณาการกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะหน่วยงานที่สนับสนุนการปลูกป่าในพื้นที่จังหวัดน่าน ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นหน่วยงานหนึ่งที่สนับสนุนงบประมาณ โดยนำกล้าไม้มาปลูกสร้างป่าในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี 2537 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 22 ปี มีต้นไม้จำนวนกว่า 16,560,000 ต้น ในพื้นที่ 82,800 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่เกือบทุกอำเภอในจังหวัดน่าน ภายใต้โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ และตลอดระยะเวลา 23 ปี ที่ กฟผ. ได้ดำเนินโครงการปลูกป่าในจังหวัดน่าน สามารถฟื้นฟูป่าที่เคยถูกบุกรุกทำลาย ให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดน่านได้กว่าแสนไร่ คิดเป็นจำนวนต้นไม้ 20 ล้านต้น และสำหรับในปี 2560 กฟผ. จะปลูกป่าในพื้นที่จังหวัดน่านเพิ่มอีก 6,000 ไร่ ซึ่งคิดเป็นจำนวนต้นไม้ที่เพิ่มขึ้นอีกถึง 1.2 ล้านต้น
            ด้าน นางฤดีมาส ปางพุฒิพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า โครงการกล้าดี ปีที่ 2 ได้รับความสนใจจากสถาบันการศึกษาจังหวัดน่านเป็นอย่างมาก โดยในปีนี้มีสถาบันการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จำนวน 18 โครงการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ โดยจะคัดเลือกจากเกณฑ์ที่กำหนดคือ มีคุณประโยชน์ต่อชุมชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ สามารถสร้างการมีส่วนร่วมทั้งในโรงเรียนและในชุมชน เป็นโครงการที่ยั่งยืน มีความคิดสร้างสรรค์และเป็นโครงการที่มีการสื่อสารสร้างการรับรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถต่อยอดเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดน่าน โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกให้เหลือ 5 โครงการ และมี กฟผ. สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการโครงการละ 20,000 บาท และได้เชิญ บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง ศูนย์ประสานงานประชาคมจังหวัดน่าน บริษัท ไร่ทิพย์ จำกัด มาร่วมสนับสนุนการดำเนินโครงการของโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อให้สามารถลงมือปฏิบัติได้จริง และทั้ง 5 โครงการที่ผ่านการคัดเลือก นอกจากจะได้รับเงินสนับสนุนแล้ว ยังได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนที่ กฟผ. ให้การสนับสนุน จากนั้นเดือนพฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการจะติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการที่จะได้รับรางวัล โดยทีมที่ชนะเลิศจะได้รับรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และรางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และจะมีการคัดเลือกโครงการดีเด่นเพื่อนำไปขยายผลในปีหน้า
              สำหรับ โครงการกล้าดี เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้เยาวชนร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม มีเยาวชนเข้าร่วมกว่า 500 คน จาก 20 โรงเรียน ซึ่งสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ โครงการกล้าดีวิถีพอเพียง สร้างฝายถวายพ่อ จากโรงเรียนแม่จริม ซึ่งโครงการดังกล่าวสามารถช่วยให้ระบบนิเวศภายในโรงเรียนดีขึ้น มีน้ำและทรัพยากรธรรมชาติใช้อย่างเพียงพอ และโครงการโกโก้...สร้างป่า ป่า...สร้างรายได้ จากโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ที่ช่วยเติมความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและยังสร้างรายได้เสริมแก่โรงเรียน เป็นต้น
******************************
รดา บุญยะกาญจน์ /ภาพ ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
TAG :
แจ้งลบ
 
Ad
น่าน ผู้ค้า-ประชาชนสนใจลงทะเบียนโครงการตลาดประชารัฐวันแรกอย่างคึกคัก  
ประชาสัมพันธ์ปิดการจราจรในช่วงที่มีการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดสวนตาล อำเภอเมืองน่าน  
จังหวัดน่าน ร่วมร้องเพลงชาติไทยอย่างพร้อมเพรียงกัน เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี  
จังหวัดน่าน ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ในวันที่ 28 ก.ย.นี้  
น่านจัดพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์จากองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ  
จังหวัดน่าน จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์และประกอบอธิฐานจิต พร้อมอัญเชิญดอกไม้จันทน์ ตัวแทนจังหวัดและอำเภอ ส่งผ่านทางกระทรวงมหาดไทย  
น่านจัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560  
กฟผ. จังหวัดน่าน จับมือ สื่อมวลชนและกลุ่มประชารัฐน่าน สร้างเครือข่ายเยาวชน “กล้าดี” อนุรักษ์ป่าต้นน้ำน่าน  
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดน่าน  
น่าน จัดลงนามในบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่